Bestyrelsen


Middelalderarkæologisk Forum

Bestyrelsen i foreningsåret 2019/2020

 

Formand: Cecilia Garney

 

Næstformand: Johan Sandvang Larsen

 

Kasserer: Erik Jensen

 

Menigt bestyrelsesmedlem: Poul Christian Thomsen (redaktør)

 

Menigt bestyrelsesmedlem: Inger Laigaard

 

Suppleant: Charlotte Marie Brühe Jensen

 

Suppleant: Ellen Thorkilsen