Seminar


Middelalderarkæologisk Forum

Seminar

 

Middelalderarkæologisk Forums Seminar, tidligere kendt som ’Træffet’, er et af landets ældste tilbagevendende seminarer, hvor man kan blive opdateret på de seneste resultater inden for middelalderarkæologien

 

Vi bygger bro mellem alle grene af vores disciplin, og det er derfor et ideelt sted at møde sine fagfæller – nye som erfarne. Præsentationerne dækker det nyeste fra speciale-læsesalen og et udvalg af museernes seneste resultater.

 

Seminaret finder sted d. 5. april, 2019 - Tilmeld dig her


Det foreløbige program er som følger:


       9.00-9.20: Ankomst/Registrering (kaffe).

       9.20-9.30: Velkomst.


De nye kandidater præsenterer:


       9.30-9.55: Cand.mag. Line Lauridsen 

                       

Smedehåndværket i Ribe – dets hestesko, jern og proveniens.

                       

Jern var et allestedsnærværende produkt i middelalderen, vi ser det i hverdagsobjekter, såvel som i genstande af højt specialiserede håndværk. Smedenes teknologiske valg og dygtighed er reflekteret i de gamle genstande, og ved at foretage en arkæometallurgisk analyse af et udvalg af hestesko fra Ribe, har jeg i mit speciale undersøgt det middelalderlige smedehåndværk. I mit oplæg vil jeg fortælle om resultaterne heraf, og give indsigt i den middelalderlige smeds teknologiske dygtighed, og om brugen af lokalt og importeret jern.       9.55-10.20: Cand.mag. Rachel Facius Andersen

                       

Pilgrimsmærker – Helgenkult, magisk tænkning og religiøs Identitet.


Pilgrimsvæsnet var en central del af livet i middelalderen og arkæologisk afspejler det sig især i fund af pilgrimsmærker. Disse undseelige mærker bliver ofte omtalt som souvenirs. Dykker man dybere ned i pilgrimsmærkernes liv og levned, fortæller de dog en mere kompliceret historie om helgenkult og religiøs identitet, men også om et næsten magisk tankeunivers…


       10.20-10.40 Kaffe.

 

Nyt fra dansk middelalderarkæologi:


      10.40-11.20: Hanna Dahlström Ph.d. stud. UrbNet – Museumsinspektør, Kbh museum

                         

En by bliver til – møder, praktikker og mennesker i den tidlige middelalders København.      


De senaste 10 årens arkeologiska verksamhet i København har givit helt nya möjligheter till att få kunskap om stadens äldsta utveckling. Föredraget presenterar ny forskning som avhandlar omständigheterna kring stadens tillkomst och utveckling under tidig medeltid. Särskild fokus ges till de materiella spåren av de vardagliga aktiviteterna som källa till kunskap om en framväxande urbanitet.

                     

      11.20-12.00: Cand.mag. Claus Sørensen (Afdelingsleder, Østfyns Museer)

                         

Nyborg Slot og By – Den ældste historie.


De senere års udgravninger i Nyborg by og på Slotsholmen i Nyborg har givet megen ny viden i forhold til det kongelige anlægs alder og størrelse. Afdelingsleder Landskab & Arkæologi Østfyns Museer Claus Frederik Sørensen vil her præsentere nyeste arkæologiske viden og hvordan en revurdering af stedets ældste historie nu er skabt på baggrund af arkæologien.


      12.00-12.30: Årsmøde.

      12.30-13.00: Frokost.


      13.00-13.40: Ph.d. Thomas Bertelsen (Danmarks Kirker, Nationalmuseet)


 Mellem Frankrig og Tyskland. Nye undersøgelser af Roskilde Domkirkes middelalderlige bygningshistorie.


I efteråret 2017 iværksatte Nationalmuseet en ny undersøgelse af Roskilde Domkirkes middelalderlige bygningshistorie, der skal danne grundlag for udstillingen i et planlagt formidlingscenter nær kirken, der i 1995 blev optaget på UNESCO’s verdensarvsliste. Siden har både domkirkens datering og nøjagtige byggeforløb kunnet præciseres, ligesom kirkens internationale relationer er blevet grundigt genovervejet: Er Roskilde Domkirke virkelig et enestående eksempel på fransk gotik på dansk grund?


      13.40-14.20: Cand.mag. Kjartan Langsted (Museumsinspektør, Museum Nordsjælland)

                         

En by blev født - En renæssancegård fra Hillerød.I 2018 foretog Museum Nordsjælland en større arkæologisk udgravningen af en meget velbevaret bygård fra slut 1500 tallet til midt 1600 tallet. Der kunne her dokumenteres tre kældere, brolægning, syldstens- fundamenter, en grøft samt et/en latrin/ brønd. I det fremgravede kulturlag fremkom der en større mængde af skår, glas og div metal genstanden. Specielt bør her fremhæves to skår af en Reichsadlerhumpen og en bronzeske. Den undersøgte gård var en del af det Hillerød, som blev grundlagt under Frederik den II, og som blomstrede under Christian den IV, for at syne hen i slutning af 1600 tallet. Fundene og bebyggelsens struktur skal derfor sættes ind i rammerne af en by, som  blev grundlagt grundet kongens tilstedeværelse og ikke som en ”normal” købstad     14.20-14.40: Kaffe.


     14.40-15.20: Rikke Isler & Malene Madsen (Museumsinspektører, Museum Silkeborg)


Sort og hårdt med et enkelt lyspunkt

Løsfundne slaggerester, jernudvindingsovne og lensregnskaber er nogle af de spor, der indgår i kortlægningen af jernproduktionen i Museum Silkeborgs ansvarsområde.

I Gødvad, nord for Silkeborg, har to udgravninger lagt to brikker til billedet af jernproduktion i middelalderen. To slaggedynger og seks jernudvindingsovne viser, at der har været en omfattende produktion af jern i højmiddelalderen i Gødvad.     15.20-16.00: Turi Thomsen (Museumsinspektør, Museum Salling)


Får vi arkæologisk viden ud af Kap. 8 – udgravninger?

 

Målt i antal er det relativt få forskningsgravninger, der gennemføres i forhold til det store antal små og store gravninger, der udføres ved museerne rundt om i landet med udgangspunkt i Museumslovens kap. 8.

Forskningsgravninger gennemføres med det meget væsentlige formål at skaffe mere viden om helt specifikke emneområder. Den metodeudvikling og de resultater, der skaffes ad den vej, er med til at løfte og udvikle hele det  arkæologiske fagområde.

Men som de fleste gravende arkæologer ved, kan der være temmelig langt imellem spektakulære udgravninger med fantastiske resultater. Desuden forholder det sig således, at de arbejdsvilkår, tidsforbrug og metoder, der benyttes på langt de fleste udgravninger, adskiller sig fra de vilkår, der gør sig gældende ved forskningsgravninger.

 

Det er derfor særlig vigtigt at have fokus på, hvordan vi får mest mulig viden ud af det store antal ”Kap-8-gravninger” . Der  må stilles kvalitetskrav til disse gravningers gennemførelse, og det må sikres at også resultaterne herfra kan betragtes og behandles som forskningsresultater uanset, hvor små de end måtte opleves som.     16.00 - 16.10: Opsummering/afrunding. 

 

Pris, tilmelding og betaling


Alm. Deltagelse:

Kaffe, kage & frokost 130

Kaffe & kage 80kr


Studerende:

Kaffe, kage & frokost 80kr

Kaffe & Kage 30kr

Kaffe & Kage Gratis


Tilmelding kan ske her


Sidste tilmelding med frokost er d. 31. marts.

Sidste tilmelding uden frokost er d. 3. april.

 

På Seminaret vil der ikke blot være præsentationer af den nyeste viden og mulighed for at få kontakt med dine kolleger – her kan du også nyde godt af særlige tilbud på vores værker, se vores nyeste udgivelser, samt deltage i foreningens årsmøde, så du kan være med til at bestemme hvilken retning foreningen skal gå i. Du kan finde meget mere herom i menuen til venstre, hvor du kan se hvordan seminaret foregik de seneste år.

 

Spørgsmål vedrørende seminaret kan sendes til seminar@middelalderforum.dk