9788789382623


Middelalderarkæologisk Forum

Pris (ekskl. forsendelse): DKK 25,-

 

Medlemspris (eksl. forsendelse): 25,-

 

Forventede forsendelsesomkostninger:

 

Danmark: DKK 30,-

 

Udland: DKK 40,- (hertil udlandsgebyr på DKK 40,-)

Emilie Elizabeth Dueholm:


Menneskets forankring i landskabet

- et komparativt studie af vikingetidig bygningskultur på Orkneyøerne og i Norge


I dette småskrift undersøger forfatteren, Emilie Elizabeth Dueholm, hvorvidt de tidlige skandinaviske bebyggelser på Orkney Øerne blev opført efter skandinavisk forbillede, eller om de blev opført med inspiration fra den lokale, piktiske byggeskik. Dertil forsøges det be-svaret hvorfor dette har været tilfældet.


Forfatteren tager udgangspunkt i den vestnorske byggestil i tiden op til, og imens, koloniseringen fandt sted, da tidligere undersøgelser af gravgods fra øerne har vist, at de skandinaviske tilflyttere primært kom herfra.


Undersøgelsen har en arkæologiske tilgang, hvor de udgravede gårde præsenteres og sammenholdes. Herefter føres diskussionerne i nært samspil mellem eksemplerne fra de berørte områder og den teoretiske ramme, som undersøgelsen føres inden for.


Den teoretiske ramme er sat i både arkæologien og antropologien, da landskabets indflydelse på menneskets identitet både inddrages teoretisk og bindes op på det arkæologiske materiale.


Forfatteren formår at være selvkritisk samt at argumentere overbevisende for sine konklusioner, hvor både arkæologisk materiale og teori bliver inddraget.


148 x 210 m,  41s., 65g,


ill. (S/H & Farve), 2017.


ISBN 978-87-89382-62-3.

 
 
 
 
 
 
 
Ja